Měrné jednotky

Základní jednotka dřeva

Základní jednotkou pro měření dřeva je jeden prostorový metr = 1 m3, nazývaný 1 plnometr (PLM). Plnometr představuje krychlový metr dřevní hmoty, dokonale vyplněný, bez jakýchkoliv mezer, prostě plná dřevěná krychle. S takovou krychlí si ale bohužel v krbu nebo kamnech nezatopíte. Pro domácí potřebu je nejjednodušší koupit polena, ty ale nikdo nenaskládá tak, aby se daly do metru složit mezer. Proto se v praxi používají 2 přehlednější míry.

Prostorový metr rovnaný

První možností je měření na prostorový metr rovnaný (1 PRMr), to znamená, že zmíněná krychle o velikosti 1 m3 je naplněna poleny vyskládanými a narovnanými v přepravním boxu tak, aby vzniklo co nejméně mezer. Takto vyskládaný metr krychlový obsahuje cca 60-75 % dřeva co plnometr.

Prostorový metr sypaný

Druhou možností měření je prostorový metr sypaný (1 PRMs), což znamená, že dřevěná polena jsou do zmíněné prázdné metrové krychle volně nasypána. Oproti rovnanému dřevu takto vznikají mnohem větší prázdné mezery mezi jednotlivými polínky. V takovém kubíku je dřeva přibližně 40 %, zbytek je volný prostor v mezerách. Dřevo měřené na sypané metry vám doručí nejčastěji nasypané v korbě nákladního auta.

Jak přepočítávat

plnometr 1PLM

prostorový metr rovnaný 1PRMr

prostorový metr sypaný 1PRMs

plnometr 1PLM

1

1,3 - 1,6

2,0 - 2,3

prostorový metr rovnaný 1PRMr

0,6 - 0,8

1

1,4 - 1,7

prostorový metr sypaný 1PRMs

0,4 - 0,5

0,6 - 0,7

1

Výhřevnost dřeva

Přibližná hmotnost 1PRMs měkkého dřeva je 300,-Kg, tvrdého pak zhruba 390,-Kg

Přibližná výhřevnost 1PRMs měkkého dřeva je 4400MJ (1220kWh), tvrdého pak zhruba 5300MJ (1500kWh)

Naše nabídka dřeva